DIDAKTINIŲ ĮRANKIŲ SRITIS (NEMOKAMAS ATSISIUNTIMAS)

Čia galite atsisiųsti visas mokymo priemones

 DEKALOGAS UŽ EFEKTYVIĄ KLIMATO POKYČIŲ KOMUNIKACIJĄ

Klimato kaita nėra naujas iššūkis. Kovoje su ja tvarių sprendimų poreikis yra kaip niekad aktualus. Nors daugiau nei 30 metų vykstanti komunikacija apie klimato kaitą padidino visuomenės supratimą ir susirūpinimą tarptautiniu mastu, reikšmingų elgesio pokyčių neįvyko.

Norint tinkamai informuoti visuomenę apie klimatą, būtina žengti kur kas toliau. Pirmas užduotis – pateikti žmonėms informaciją apie klimato kaitos įrodymus ir paaiškinti dramatiškas pasekmes, kurias klimato kaita gali iššaukti kiekvieno žmogaus gyvenimui. Komunikatoriai ir pedagogai turi pereiti nuo mokslinių rezultatų pateikimo prie siekio žmones įtraukti į procesą, pasitelkiant emocijas užtikrinti veiksmingų įsipareigojimų prisiėmimą.

Click on T“ dekalogas gimė iš šio poreikio: 10 paprastų punktų, kurie komunikatoriams ir pedagogams suteikia esminių žinių kaip sumažinti atotrūkį tarp mokslinių duomenų ir viešosios komunikacijos, elgesio pokyčių.

VIETOS BENDRUOMENĖS ĮTRAUKTIS KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO VEIKSMUOSE

Šiame pristatyme pateikiama geroji praktika, kuri palengvina komunikaciją klimato kaitos klausimais ir skatina vietos bendruomenes imtis veiksmų.

KALBOS IR BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI KLIMATO KAITOS KOMUNIKACIJOJE

Bendravimas susideda iš vaizdų ir žodžių. Tiesa, netinkamai parinkti vaizdai gali būti betarpiški. O per daug techniška ar artikuliuota kalba atitolina pašnekovą nuo temos, sukurdama įspūdį, kad šis informacija nėra skirta jam asmeniškai. Šie patarimai padeda komunikatoriui, naudojant keletą paprastų gudrybių, supaprastinti tekstą ir padaryti jį suprantamą plačiajai visuomenei.

VIZUALINIS PASAKOJIMAS SUAUGUSIŲJŲ UGDYMOJE APIE KLIMATO KAITĄ

Šis dokumentas atskleis vaizdinio pasakojimo veiklas, technikas, kurios suteikia galimybę į mokymo(si) veiklą įtraukti emocijas. Taip pat, tai priemonė, padedanti geriau įvertinti mokymosi poveikį.

Klimato kaita pasitelkiant teatrą

Kaip galime įkvėpti žmones ir paversti klimato kaitos iššūkius galimybėmis? Atsakymas į šį klausimą gali būti rastas pasitelkiant teatrinius veiksmus.

ENERGIJOS SUTEIKIANČIŲ ŽAIDIMŲ NAUDOJIMAS

Žaidimai padeda suteikti energijos mokymų dalyviams, sugrąžindami dėmesį ir susidomėjimą. Tai maloni, interaktyvi veikla, kuri gali būti įtraukta į mokymo kursą, siekiant paskatinti dalyvius fiziškai bei protiškai susikoncentruoti. Labai svarbu žaidimus tinkamai pasirinkti ir pritaikyti prie konkrečių mokymų turinio.

THE CO2 PĖDSAKAS. MŪSŲ VEIKLOS POVEIKIS APLINKAI IR KLIMATUI.

CO2 pėdsakas padeda išmatuoti kiekvieno žmogaus generuojamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Kiekvienas iš mūsų tai daro tiesiogiai ar netiesiogiai kasdienėje veikloje, per elgseną ir dėka nusistovėjusių įpročių.

KAIP NAUDOTI MŪSŲ SMEGENIS

Jūsų smegenys yra atsakingos už nevalingų ir įvairaus kitokio pobūdžio dalykų kontrolę.

.

 ATSPARIOS BENDRUOMENĖS IR KLIMATO KAITA: ŽALIASIS MOGO CENTRAS

Nuo 2007 m. „Green Mogo“ centras skatina vaikų ir jaunimo tvarumo ugdymą, darnų vietos bendruomenių vystymąsi ir „žalią“ statybą, remia ekologinį gyvenimo būdą.

ATLIEKOS IR KLIMATO KAITA

Atliekos sudaro 3 % visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų, kaip galime jas sumažinti? Prevencija ir perdirbimas ateina mums į pagalbą.

Informuotumo apie klimato kaita didinimas. Patarimai ir indikatoriai

Žemiau pateikiamas šaltinis, skirtas padėti informuoti visuomenę apie klimato kaitos problemą. Čia pateikiami patarimai ir indikatoriai, kurie leidžia ūkininkams sužinoti, ar jų praktika prisideda prie klimato kaitos švelninimo, ar priešingai – ją sukelia.