NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE – STREFA BEZPŁATNEGO POBIERANIA

Tutaj możesz pobrać wszystkie narzędzia dydaktyczne

DEKALOG PRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI O ZMIANACH KLIMATU

Zmiana klimatu nie jest nową kwestią, ale potrzeba zrównoważonych rozwiązań jest pilniejsza niż kiedykolwiek. Podczas gdy ponad 30 lat komunikacji społecznej na temat zmian klimatycznych wzbudziło międzynarodową świadomość i obawy, zmiany zachowań na dużą skalę nie nastąpiły.
Aby uzyskać prawidłową komunikację klimatyczną, należy iść dalej, po prostu dostarczając ludziom informacji, które odnoszą się do dowodów zmian klimatycznych i dramatycznych konsekwencji, jakie mogą mieć dla życia. Osoby związane z komnikacją społeczną i edukatorzy muszą przejść od dostarczania wyników naukowych do włączania ludzi w emocjonalne i aktywne zaangażowanie.
Dekalog Click on T zrodził się z tej potrzeby: 10 prostych punktów, które oferują klucz do zmniejszenia przepaści między wynikami naukowymi, komunikacją publiczną i zmianą zachowań.

ANGAŻOWANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI W DZIAŁANIA NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU

Niniejsza prezentacja zawiera wybór dobrych praktyk, które ułatwiają komunikację na temat zmian klimatu i zachęcają lokalne społeczności do działania.

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE I KOMUNIKACYJNE O ZMIANACH KLIMATU

Komunikacja składa się z obrazów i słów: podczas gdy obrazy mogą być natychmiastowe, język przechodzi przez kulturowe mediacje, a zbyt techniczny lub elokwentny język odpycha rozmówcę, dając mu poczucie, że nie zrozumie przesłania. Prezentacje te pomagają komunikatorowi uprościć tekst za pomocą kilku prostych sztuczek i udostępnić go ogółowi społeczeństwa.

Storytelling visualny o zmianach klimatu

Część ta ilustruje zalety korzystania z wizualnego opowiadania historii, techniki, która daje możliwość wprowadzenia aspektu emocjonalnego do działań związanych z nauczaniem/uczeniem się, ale która może również stanowić narzędzie do lepszej oceny efektów ścieżki edukacyjnej.

Zmiana klimatu poprzez działania teatralne

Jak możemy inspirować ludzi i przekształcać wyzwania związane ze zmianami klimatu w możliwości? Twórczej odpowiedzi na to pytanie może dać akcja teatralna.

ZNACZENIE „ENERGIZERÓW” PODCZAS SPOTKANIA NA TEMAT ZMIAN KLIMATU

Energizery to zabawne zajęcia, które odświeżają grupę i które można włączyć do procesu szkolenia, aby pobudzić uczestników zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Bardzo ważne jest, aby dostosować rodzaj energizerów oraz czas i wymagany materiał do konkretnego kontekstu i tematu poruszanego na spotkaniu. Istnieje wiele przykładów aktywatorów, które można dostosować do tematu zmiany klimatu.

ŚLAD EKOLOGICZNY MIERZY WPŁYW NASZEJ DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU.

Ślad ekologiczny każdej osoby mierzy całość emisji gazów cieplarnianych, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez ich codzienne czynności, nawyki i zachowania.

JAK WYKORZYSTAĆ NASZ MÓZG

Twój mózg jest odpowiedzialny za kontrolowanie mimowolnych rzeczy i nigdy nie oczekuje od ciebie żadnych podziękowań.

ODPORNE SPOŁECZNOŚCI I ZMIANY KLIMATU: ZIELONE CENTRUM MOGO

Od 2007 roku Green Mogo Center promuje edukację dzieci i młodzieży o zrównoważonym rozwoju, zrównoważony rozwój społeczności lokalnych oraz „zielone” budownictwo i życie, wspierając ekoefektywność

ODPADY I ZMIANY KLIMATU

Odpady stanowią 3% całkowitej emisji gazów cieplarnianych, jak możemy je zmniejszyć? Z pomocą przychodzą nam zasady zapobiegania i recyklingu.