Click on T

Climate Change Knowledge on Training

Erasmus + Partnerstwa Strategiczne Wymiana Dobrych Praktyk – 2019-1-IT02-KA204-062278

Click on T to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu wymiany dobrych praktyk ERASMUS PLUS. Zaplanowany przez Fondazione Toscana Sostenibile przy wsparciu technologicznym i intelektualnym NKey srl, projekt ma na celu stworzenie kursów edukacyjnych poświęconych podnoszeniu świadomości dorosłych na temat zmian klimatycznych i zagrożeń środowiskowych.

.

Click on T zrzesza 5 krajów, Włochy, Hiszpanię, Polskę, Litwę i Rumunię, obejmuje 20 miesięcy pracy od września 2019 r. do kwietnia 2022 r. Praca partnerów będzie uświetniona 8 spotkaniami ponadnarodowymi, trzema TPM i pięcioma LTT, podczas których będą dzielić się doświadczeniami, umieszczać treści i od czasu do czasu monitorować rejestrowane wyniki. Będziesz mógł śledzić wszystkie etapy pracy w różnych sekcjach.

Projekt odpowiada na pilną potrzebę zwrócenia uwagi na kwestie środowiskowe narzucone przez przyspieszenie zmian klimatycznych. Wspólnota Europejska, która zawsze była wyczulona na ten problem, doświadcza braku zainteresowania swoich dorosłych obywateli jako niebezpiecznego w stosunku do zobowiązania, które każdy z nas powinien podjąć, aby pomóc w redukcji emisji CO2. „Click on T”, jak głosi tytuł, wskazuje na problem Ziemi i opracuje przydatne narzędzia do edukacji dorosłych z wykorzystaniem technik nieformalnych i mediów cyfrowych. Przekazywane informacje na temat świadomości ekologicznej, które przy zaangażowaniu partnerów z różnych krajów zostanie rozpowszechnione wśród dorosłych członków naszej Europy.

Step by step

LTT5 „KOMUNIKACJA UKIERUNKOWANA NA CEL”

Piąta i ostatnia międzynarodowa mobilność LTTA – Learning, Teaching and Training Activities – przewidziana w ramach projektu Erasmus Plus „Click on T” odbyła się na Litwie od 15 do 18 marca 2022 r. Po pobycie w Rumunii, który miał miejsce w styczniu, przedstawiciele Fondazione Toscana…

CLICK-ON-T PRZYGOTOWUJE SIĘ DO KOLEJNEGO ETAPU PROJEKTU

Projekt „Click on T” realizowany w ramach Erasmus+, którego celem jest podnoszenie świadomości wśród dorosłych na temat zmian klimatycznych i zagrożenia ekologicznego, dobiega końca, a nasi partnerzy przygotowują się do wyjazdu na ostatnie planowane spotkanie na Litwie. Gospodarzem piątego etapu, który potrwa od 15 marca…

LTT4 „ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI PRZEWIDYWANIA DLA ŁAGODZENIA I ADAPTACJI ZMIAN KLIMATU”

Termin kolejnego etapu projektu ClickOnT poprzedziły miesiące intensywnej pracy członków Fondazione Toscana Sostenibile Onlus -FTS-, lidera projektu, oraz odpowiedzialnego za wydarzenie rumuńskiego partnera Asociația Pro Expert. W obecnej sytuacji planowanie nie jest łatwe: celem projektu Erasmus, oprócz edukacyjnego i informacyjnego, jest przede wszystkim tworzenie więzi….

ZESPÓŁ

W projekcie Click on T biorą udział:

Partnerzy

Fondazione Toscana Sostenibile   Italy   www.ftsnet.it

FTS, twórca projektu Click on T, narodził się w 2002 roku z woli osób zainteresowanych dzieleniem się swoimi doświadczeniami dyscyplinarnymi i zawodowymi w celu promowania modeli zrównoważonego rozwoju poprzez badania i upowszechnianie wiedzy. Toscana Sustainable Foundation wykonuje studia i badania, które poprzez badanie złożonych interakcji między wymiarami społeczno-gospodarczymi i ekologiczno-terytorialnymi, a także edukacją ekologiczną i upowszechnianiem nauki, promuje zrównoważony rozwój poprzez dążenie do integracji polityk i udział aktorów społecznych.

Asociatia Pro-Xpert   Romania   www.proxpert.org

Założone w 2005 roku przez osoby z dużym doświadczeniem zarówno w zarządzaniu projektami, jak i edukacji dorosłych, Stowarzyszenie Pro Xpert jest pozarządową organizacją non-profit, której celem jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej i synchronizacji społeczeństwa rumuńskiego z europejskim społeczeństwem. Temat środowiskowy był tematem w centrum zainteresowania Pro Xpert i jego szkoleń przez wiele lat.

Centrum Edukacji i Badan Spolecznych   Poland   www.cebs.org.pl

CEBS jest stowarzyszeniem non-profit z siedzibą we Wrocławiu, ważnym ośrodku uniwersyteckim i dziś z pewnością najbardziej europejskim mieście w całym kraju. Jego misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, edukacja i promocja przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, ekonomicznego i interpersonalnego. Zakres interwencji CEBS skupia się na edukacji dorosłych oraz na badaniu niekonwencjonalnych form edukacyjnych wspomagających procesy edukacyjne. To sprawia, że ​​CEBS jest niezastąpionym partnerem projektu Click on T.

Federacion EFA Galicia   Spain   www.efagalicia.org

Federacion EFA Galicia to instytucja założona w 1971 roku w celu promowania kształcenia zawodowego na obszarach wiejskich. W szkoleniach co roku bierze udział kilkudziesięciu przedsiębiorców, studentów i pracowników. Umiejętność penetracji terytorium i niekwestionowane umiejętności w zakresie edukacji i szkoleń sprawiają, że Federacion EFA Galizia jest idealnym partnerem w projekcie Click on T.

Socialiniu investiciju valdymo centras   Lithuania   www.socinvest.lt

Socinvest to mała organizacja pozarządowa i non-profit, która koncentruje się głównie na nieformalnej edukacji i doradztwie dla dorosłych. Centrum stworzyło silną sieć relacji ze społecznościami lokalnymi i gminami w różnych regionach Litwy. Centrum nie ma członków, ale jego trzon tworzą specjaliści od edukacji pozaformalnej, naukowcy, politycy, konsultanci ds. public relations, konsultanci środowisk i związki zawodowe, których partnerstwo pozwala stowarzyszeniu oferować usługi na bardzo wysokim poziomie.

Eksperci

Simone Pagni, Włochy – inżynier środowiska i trener, kierownik projektu Click on T

Vida Augulienė, Litwa – były dyrektor służby hydrometeorologicznej Litwy

José Manuel Campos, Hiszpania – trener ICT i dyrektor techniczny IDTR (Rural Research and Technological Sustainable Development)

Laurentiu Ciocarlan, Rumunia – aktywista ds. zieleni i specjalista ds. obszarów chronionych

José Gil, Hiszpania – agronom i trener ekspert w zakresie zrównoważonych systemów produkcji i analizy gleby

Ramon Lamelo, Hiszpania – technik w Regionalnym Ministerstwie Spraw Wsi

Rosa Leis, Hiszpania – europejski koordynator i deweloper projektów

Constante Lorenzo, Hiszpania – agronom i trener w obiektach rolniczych i systemach produkcji

Danuta Łukasińska, Polska – absolwentka nauk o Ziemi i Środowisku oraz prezes Fundacji Ekopotencjał we Wrocławiu

Martynas Norbutas, Litwa – Asystent Parlamentu Europejskiego, działacz ekologiczny i były wiceminister środowiska

Beata Partyka, Polska – specjalista ds. zarządzania projektami, badań społecznych, współpracy wielosektorowej, rozwoju programów edukacyjnych, współpracy międzynarodowej

Silvia Petre, Rumunia – licencjat z fizyki i magister z zarządzania projektami

Enrique Rodriguez, Hiszpania – kierownik ośrodków promocji wsi

Carla Sabatini, Italia – informatyk i ekspert IT Liutauras Stoškus, Litwa – dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju i ekspert ds. Środowiska

Cristina Tataru, Rumunia – inżynier chemik, komisarz Consumer Protection Romania

Agnė Prušinskaitė – licencjat z ekologii i nauk o środowisku, magister zdrowia publicznego, działaczka ekologiczna

Supporters

Partner tecnico

Follow Us