Ile ziemi potrzebuje każdy z nas do życia i przetrwania

Według obliczeń na Ziemi żyje obecnie ponad 7 miliardów 750 milionów ludzi. Każdy z nich je, porusza się, zużywa energię, wytwarza odpady I wykorzystuje surowce. Mieszkańcy krajów północy i południa świata mają bardzo różne standardy życia i zachowania, ale wszyscy odciskają swój ślad na naszej planecie i w pewien sposób wpływają na środowisko. Czemu odpowiada ten ślad? Jak można mierzyć efekty zachowania i rozumieć, czy jest ono prawidłowe, czy też ma zbyt duży wpływ na środowisko? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, aby zrozumieć, czy nasze codzienne wybory są zgodne z przetrwaniem naszej planety, czy raczej przyczyniają się do jej niszczenia?

Wśród różnych prób, jakie naukowcy podejmują w celu wyjaśnienia i zmierzenia wpływu ludzkości na Ziemię, jedną z ciekawszych jest z pewnością ta oparta na koncepcji śladu ekologicznego.

Ślad ekologiczny jest bardzo przydatną metodą obliczania naszego wpływu na środowisko, a zwłaszcza na zmianę klimatu, pod względem produkowanego dwutlenku węgla (CO₂). Ta metoda pomiaru została opracowana przez profesora Williama Reesa z British Columbia University w latach 90. XX wieku i jest nadal używana do pomiaru ilości gazów cieplarnianych wytwarzanych w życiu codziennym. Ślad ekologiczny zmusza nas do zmiany naszego punktu widzenia, skłania nas do spojrzenia na kontekst z punktu widzenia Natury: nie musimy już zadawać sobie pytania, ile osób może żyć na naszej planecie, ale jak wiele z zasobów Ziemi każdy jej mieszkaniec potrzebuje do życia i przetrwania.

Termin „odcisk stopy” jest bardzo ważny, ponieważ od razu kojarzy nam się z śladem, jaki każdy z nas zostawia w ziemi idąc: im jest cięższy i im bardziej miażdży ziemię tam, tym bardziej ją rujnuje . Ślad ekologiczny to metoda obliczania powierzchni lądu i morza, które są potrzebne do ponownego wytworzenia zużytych dóbr oraz absorpcji odpadów w przeliczeniu na jedną osobę

Ślad ekologiczny jest wskaźnikiem środowiskowym, czyli mierzalną wielkością fizyczną, która pozwala sprawdzić, jak daleko jesteś lub jak blisko celu ochrony środowiska. Ślad ekologiczny pozwala w prosty sposób zrozumieć związek między stylem życia jednostki lub populacji a ilością zasobów niezbędnych do ich utrzymania. Aby jak najdokładniej obliczyć ten ślad, konieczne jest zebranie dużej ilości danych i wykonanie dość skomplikowanych obliczeń, ale można dokonać uproszczeń. Ważne jest, aby dotarło do nas przesłanie: każdy z nas zostawia swój ślad, mniej lub bardziej duży i głęboki, w zależności od swojego stylu życia.

Jesteś wielką stopą czy myszą?

W celu uzyskania dalszych informacji i uproszczonej kalkulacji Twojego śladu ekologicznego, możesz zapoznać się z materiałami edukacyjnymi udostępnionymi przez hiszpańskiego partnera Federacion EFA Galicia: Zmiany klimatyczne… czy to moja wina?