Projekt „Click on T” realizowany w ramach Erasmus+, którego celem jest podnoszenie świadomości wśród dorosłych na temat zmian klimatycznych i zagrożenia ekologicznego, dobiega końca, a nasi partnerzy przygotowują się do wyjazdu na ostatnie planowane spotkanie na Litwie.

Gospodarzem piątego etapu, który potrwa od 15 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r., będzie jeden z partnerów projektu, Socialiniu investiciju valdymo centras (Socinvest), organizacja pozarządowa i non-profit, która koncentruje się głównie na edukacji i doradztwu dla dorosłych: Centrum stworzyło silną sieć relacji ze społecznościami lokalnymi i gminami w różnych regionach Litwy.

Przez cztery dni Socinvest wraz z pozostałymi czterema partnerami (Fondazione Toscana Sostenibile Italy, Asociatia Pro-Xpert Romania, Centrum Edukacji i Badan Spolecznych Poland, Federacion EFA Galicia Spain) poświęcą się ostatniej fazie projektu z planem pełnym spotkań, warsztatów i seminariów skupionych wokół tematu znaczenia komunikacji; partnerzy podzielą się dotychczasowym doświadczeniem w zakresie podnoszenia świadomości dorosłych na temat zmian klimatycznych, wspólnie przeanalizują konkretne sposoby, za pomocą których stawiają czoła tym zmianom oraz te, które można opracować, aby chronić środowisko.

Sergio Brunetti i Carla Sabatini wezmą udział stacjonarnie, podczas gdy 4 inne osoby wezmą udział wirtualnie.

„Pomimo trudnych czasów jesteśmy dumni, że mogliśmy zorganizować tę mobilność”, mówi Simone Pagni, przedstawiciel projektu FTS. “Od początku pandemii każdemu partnerowi pozostawiono pełną swobodę wyboru uczestniczenia w projektcie w sposób fizyczny lub wirtualny. W porozumieniu z naszymi litewskimi partnerami okazało się jednak, że ostatnie sytuacja jest na tyle stabilna, że nie zagraża przeprowadzeniu działań stacjonarnie. Właśnie w takich momentach można odczuć, jak ważna jest współpraca na poziomie europejskim nie tylko dla realizacji konkretnych celów projektu, takiego jak Click-on-T, ale bez względu na ich znaczenie, również dla ducha integracji, który jest typowy dla całego Programu Erasmus i którego uczestnicy tej mobilności będą mogli doświadczyć.”

Działania zaplanowane podczas mobilności zostaną udokumentowane za pośrednictwem oficjalnego kanału projektu Click-on-T.