„G20 Mediu, Climă și Energie”, marea ambiție a Italiei: să concilieze protecția mediului cu progresul și bunăstarea umană

Provocarea în educația adulților.

Plasarea tranziției ecologice în centrul agendei politice și promovarea unui răspuns coordonat și global la pandemii, bazat pe știință, include: combaterea schimbărilor climatice, accelerarea tranziției ecologice, asigurarea concordanței fluxurilor financiare cu obiectivele Acordului de la Paris, oportunități de dezvoltare durabilă. și redresare favorabilă incluziunii, facilitată de soluțiile tehnologice inovatoare ale sectorului energetic și construirea de orașe inteligente, rezistente și durabile. Tranziția ecologică nu mai poate fi amânată și trebuie să fie sustenabilă din punct de vedere social.

Reuniunea G20 susține că schimbările tehnologice și inovațiile în domenii precum energia curată și mobilitatea electrică vor fi cruciale pentru atingerea obiectivelor Acordului de referință de la Paris privind schimbările climatice. Dar, de asemenea, afirmă că, fără schimbarea comportamentală, obiectivul pe termen lung de „zero net” până în 2050, la care un număr tot mai mare de națiuni aspiră ca linie de siguranță, va fi greu de realizat – dacă nu imposibil. În timp ce majoritatea politicilor educaționale privind schimbările climatice sunt orientate către tineri, emisiile lor de GES pe cap de locuitor sunt relativ scăzute, în comparație cu cei în vârstă. În schimb, cei peste 50 de ani își duc stilul de viață cu conținut ridicat de carbon la o vârstă și mai înaintată.

Provocarea acum este de a modela educația non-formală privind schimbările climatice pentru adulți. Politicile care încurajează reducerea dimensiunilor, planificarea inteligentă a orașului, transportul public și sistemele durabile de alimente, energie și apă vor trebui să încorporeze componente educaționale care implică direct cohortele de vârstă înaintată care ar putea fi reticente în a-și modifica comportamentele sau a învăța noi tehnologii. Ministerele și departamentele guvernamentale, întreprinderile, organizațiile neguvernamentale și alți actori ai societății civile ar trebui să lucreze cu oficialii politicii educaționale pentru a sinergiza politicile educaționale privind schimbările climatice în cadrul propriilor organizații.