Pierwszy ważny krok w rozwoju projektu został podjęty we Wrocławiu, w Polsce, w siedzibie CEBS , w dniach 22-26 stycznia 2020 r.

Intensywny program pracy zaangażował uczestników pierwszego LTT, do których należą: Simone Pagni – inżynier środowiska, ekspert ds. technologii Carla Sabatini i Ludovica Briola, koordynatorka lingwistyczna ze stowarzyszenia “Fondazione Toscana Sostenibile” we Włoszech.

Martynas Norbutas – działacz ekologiczny, Liutauras Stoškus – dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Marius Šamatulskis – ekspert ds. środowiska, Vida Augulienė – były dyrektor litewskiej służby hydrometeorologicznej oraz Agnė Prušinskaitė, wszyscy z“Socialiniu investiciju valdymo centras” na Litwie.

Cristina Tătaru, Paula Daraca, Cristinel Popescu i Laurențiu Ciocârlan ze stowarzyszenia Asociatia Pro-Xpert,z Rumunii.

Constante Lorenzo, Rosa Leis, Ramón Lamelo i Noelia López z Federacion EFA Galicia z Hiszpanii.

W ciągu pięciu dni pracy przedstawiciele organizacji partnerskich nakreślili kluczowe punkty projektu i położyli fundamenty pod pracę, którą będą się zajmować w nadchodzących miesiącach. Najpierw Simone Pagni zilustrował analizę tego, w jaki sposób kwestia zmian klimatycznych jest traktowana przez świat informacji i komunikacji, aby mieć punkt wyjścia do badania nowych form komunikacji, które mogą pomóc w rozpowszechnianiu tematów ekologicznych wśród dorosłych. Tytuł
wystąpienia to „Climate change information community: local climate knowledge: analysis of recent studies and surveys regarding climate change communication”.

Temat został podjęty i pogłębiony w kolejnej sesji roboczej przez Bastiana Kuntzela, który włączył wszystkich uczestników w dyskusję na temat „Jak podnieść świadomość społeczeństwa na temat zmian klimatycznych”.

Następnego dnia główny temat koncentrował się na metodach edukacji nieformalnej oraz uproszczonych metodach komunikacyjnych.

Danuta Łukasińska i Sławomir Czerwiński zajęli się tym aspektem w swoim wystąpieniu pt. „Metody dydaktyczne w nauczaniu o zmianach klimatycznych”.

Oboje są członkami wrocławskiego “Ekopotencjal” – stowarzyszenia zajmującego się zrównoważonym rozwojem
środowiska, którego misją jest podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez działalność edukacyjną i dydaktyczną.

Sesja robocza poświęcona metodom edukacyjnym została poprowadzona przez Ludovicę Briolę, animatorkę kultury. Ludovica najpierw zilustrowała metody upraszczania tekstu, a następnie kierowała pracą uczestników, którzy podzieleni na cztery grupy przeanalizowali artykuły publicystyczne na temat ochrony środowiska i stworzyli bardziej przystępne wersje poprzez wprowadzenie w życie wytycznych dotyczących upraszczania tekstu.

Ostatnim omawianym tematem była analiza zjawisk masowych, które dotyczą milionów ludzi, zwłaszcza młodych, na całym świecie, ich języka, sposobów komunikacji oraz wpływu na społeczeństwo. Szczególną uwagę poświęcono ruchowi społeczno-politycznemu „Extinction Rebellion”, który powstał w Wielkiej Brytanii w 2018 roku jako „przypadkowi metodody podnoszenia świadomości na temat kampanii społecznych”.

Uczestnicy wzięli również udział w dwóch wizytach studyjnych: do dużego zakładu ekologicznego we Wrocławiu oraz do „Hydropolis” – Centrum Edukacji Ekologicznej otwartego w grudniu 2015 roku.